Parchant
Petra Hůlová
agg., dal ceco
Festivaletteratura bastardo, ibrido

Původní význam slova parchant je „nemanželské dítě“, ale přenesený význam označuje jakéhokoli křížence. Něco, čemu se v češtině říká „ani ryba ani rak“. Právě to mě totiž zajímá. Kříženectví a z něj plynoucí nejednoznačnost ať už ve smyslu etnickém nebo hodnotovém. A tak jsou hlavními postavami mých románů čínsko-mongolští respektive rusko-mongolští míšenci, filosofující prostitutka, newyorští přistěhovalci či komunistická fanatička. Rozporuplné postavy do nichž se lze vcítit snáze než s nimi bezvýhradně souhlasit či jim stoprocentně oponovat. Parchant je pro mě právě takovou postavou. Osudem, který provokuje. V ideálním případě na něj totiž neplatí šablony, které jsme zvyklí přikládat na svět. Ony mřížky a předem připravené škatulky. Mé texty jsou většinou psané v první osobě. Prostřednictvím těch všelijakých parchantů hledám sama sebe.

La parola parchant vuol dire originariamente „figlio illegittimo“, ma rappresenta in senso translato qualsiasi tipo di ibrido. Quello che in ceco chiamiamo „né pesce né granchio“. Proprio questo mi interessa. L’ibrido e l’indeterminatezza che ne deriva, etnicamente, ma anche dal punto di vista dei valori. I protagonisti dei miei romanzi sono meticci cino-mongoli, o russo-mongoli, prostitute che amano filosofeggiare, immigrati a New York, fanatici comunisti. Personaggi contraddittori con cui è più facile identificarsi che essere in accordo assoluto o in totale disaccordo. Il Parchant è per me un personaggio così. Un destino che provoca. Nella situazione più ideale non è racchiudibile nei modelli che siamo soliti attribuire al mondo, in griglie e classificazioni precostituite. Quasi tutti i miei libri sono scritti in prima persona. Attraverso i miei vari parchant io ricerco me stessa.Festivaletteratura

con il sostegno di

Festivaletteratura